Martines hjemmeside

Navigasjon:

Personlige fakta:
Jeg heter Martine Bakken, og jeg er 15 år. Jeg går på midtstuen skole i 9d. Du kan maile meg her

Noen av mine interesser er:
Jeg spiller tennis,
spiller trompet og
står på snowboard om vinteren.
Før har jeg gått på ballett.

© Martine 2000, tilpasset Internet Explorer og 800x600