KamelLogen

Gardemusikken '98 - KamelLogen
 
Kåre Kamel møter en av sine underornedeIngen har vel glemt vår alles Kåre Kamel (KamelLogens store beskytter). KamelLogen er ment å være mimreforeningen for gardemusikere anno 1998.

På denne siden har vi planlagt følgende innhold:

- Organisasjonskart og informasjon om KamelLogen
- Referater fra rådsmøter
- Medlemsliste for KamelLogen
- Arrangementer i regi av KamelLogen
- Kamel-statuttene?

Foreløpig har ikke jeg knotet ferdig sidene, men strukturen ligger i alle fall på plass.

Siste rådsmøte ble avholdt 13. januar i år, og referat fra dette tikker vistnok inn fra sekretær Torp hver dag som helst!

Henrik Bakken, © 2000