Adresseliste

Gardemusikken '98 - adresseliste

Som jeg har nevnt har jeg store forhåpninger om å kunne tilby søkbar adresseliste for Gardemusikken'98 (i motsetning til den relativt uoversiktlige listen som har ligget ute til nå).

I det siste har det også vært svært sliten oppdatering av listen som har ligget på web. Jeg har til en hver tid siste oppdaterte liste lokalt hos meg, men pga. håpløst tungvindt konvertering går det gjerne en del tid før oppdatert versjon foreligger her på web.

Hvis du lurer på en adresse er det best å kontakte meg for en oppdatert versjon. Lover å finne på en bedre løsning etter hvert, men pga. mye annen jobb tar det nok noe tid... :) Uansett; det er bare å sende e-post eller ringe meg hvis du lurer på en adresse!!

Hvis du er i nøden og ikke får tak i meg; sjekk ut den utdaterte listen her...

Henrik Bakken, © 2000