Henriks lenker
Kjente på nett

Henriks lenker

Fra jeg underviste 3ITB-gjengen på Persbråten: Informasjon til 3ITB

Flere lenker kommer kanskje etter hvert... :-)

 

 

Henrik Bakken, © 2000